Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı
image


Kütüphanemiz Pazartesi-Cuma 08:00-12:00, 13:00-17:00  saatleri arasında hizmet vermektedir.

1796 yılında Reis-ül Küttab Mehmed Raşit Efendi tarafından yaptırılarak hizmete açılmıştır. Ulu Cami’nin (Cami-i Kebir) duvarına bitişik olarak inşa edilmiş olan kütüphane binası kesme taştan yapılmıştır. Kütüphane, 7.10 x 3 m2’lik bir giriş kısmı ile 7.10 x 7.10 m2’lik bir okuyucu salonundan ibaret olup üzeri yarım kubbe ile kapatılmıştır. Önceleri cami içerisinden girilen kütüphaneye, sonradan yapılan güney kapısıyla giriş yapılmaktadır. Kapı uzun bir koridora açılmaktadır. Koridorun sağ tarafında yer alan kapı camiye, sol tarafında ki kapı ise okuma salonuna açılır.  Kare şeklinde yapılmış okuma salonunun kubbesi ve duvarları kalem işleri ile süslenmiştir.       
Raşit Efendi buradaki kitapların büyük bir kısmını kendi koleksiyonundan 925 cildi yazma, 18 cildi İbrahim Mütefferika baskısı toplam 943 kitap vermiş, ayrıca İstanbul’dan da birçok yazma kitabı buraya göndermiştir. Kadı Mahmut Vakfı kitaplarının büyük bir kısmı da buraya taşınmıştır. Bunlara ek olarak, Erkilet’teki Sadrazam Mehmet Paşa’nın, Hunat Medresesi içerisindeki, Hacı Halil Efendi’nin ve İncesu’daki Kara Mustafa Paşa Kütüphanelerinin kitapları da buraya gönderilmiştir.  
Kütüphane binası kira olup mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne aittir.  Kütüphane binası 1796 yılında yapılmıştır. Tek kat ve iki bölümden oluşmaktadır. Okuma salonu 52.51 m2 ve depo bölümü 16.63 m2’dir.